Immolan luomutila

Immolan luomutila sijaitsee, Kerisalonsaaressa Haukiveden Haapaselän rantamaisemissa. Immola on perinteistä talonpoikaista kulttuurimaisemaa. Tila on entinen ratsutila.

Immolan laidunmaat ovat hyvin vanhoja perinteisiä laitumia. Maita laiduntavat luomulampaat, noin 100 uuhta karitsoineen. Lampaat pääsev’t vapaasti ulkoilemaan ympäri vuoden. Tilalla lampaita on ollut vuodesta 1985 alkaen. Ennen sitä tilan maita laidunsi lypsykarja vuoteen 1970 asti. Tilan eteläpuolella on laaja metsäinen harjualue.

Pidämme huolta yhteisestä ympäristöstämme edistämällä luonnon monimuotoisuutta. Perinnebiotooppilohkot on aidattu erilleen kylvönurmista.

Suojelemme Saimaan vesistöä rakentamalla kosteikkoja peltojen ja järvien väliin, lampaat laiduntavat perinnebiotoopeilla, käytämme kierrätettyä rakennusmateriaalia… Aurinkovoimalamme tuottaa käyttämääsi sähköä.

Tilan ympäristössä on runsaslajinen linnusto, mm. pesivä kaulushaikara, puukiipijä, viiriäinen ja ruisrääkkäkin on tavattu useampana vuonna lähinurmien kasvustossa. Kattohaikarapari on vieraillut Immolan pellolla. Alueella on myös liito-oravia ja Saimaan norppa liikkuu tilan rannoilla Haukivedellä.

Saimaan rannalla Immolan entisen ratsutilan elämää on aikoinaan muokannut Ruotsi – Venäjän raja, Haapaniemen kadettikoulu, kartanoissa puhuttu ranska…

Istuessasi iltaa Immolassa tai Vanamolassa isäntäväen kanssa ja opit tuntemaan savolaista mielenlaatua, kuulet tarinoita metsästä, pellosta löytyneistä vanhoista rahoista, sinettisormuksista…

 


Tuotettu Suomessa. Finskt jordbruk.

 

Pirkko

Aimo